Procedúry a prístroje

zbavíme vás bolesti

vysokovýkonný laser

terapia rázovou vlnou

terapia magnetickým poľom

ultrazvuková terapia

BIO LAMPA
REBOX
ELEKTROSTIMULÁCIA

ELEKTROGYMNASTIKA

INDIVIDUÁLNA LTV

liečebná telesná výchova

PIR, AGR

Mäkké a mobilizačné techniky

KINESIOTAPING

páskovanie

TERMOTERAPIA

KRYOTERAPIA

 • Vyšetrenie lekárom FBLR
 • Manipulačné výkony
 • LTV – cvičenia
 • Individuálne LTV cvičenia – špeciálna senzomotorická liečba (Vojta, Kabát, Bobath)
 • Cielený obstrek chrbtice
 • Cielená odborná inštruktáž používania jednoduchých pomôcok, ortéz, posturálnej životosprávy, ukážka cvičení
 • Ozónoterapia
 • Balneoterapia – projekt
 • Kombinované liečby
 • Masáže rôzne typy
 • Administratívne výkony